กว่า 300 ร้อยชีวิต ร่วมไหว้ครูมวยไชยา สืบสานศิลปไทย

กว่า 300 ร้อยชีวิต ร่วมไหว้ครูมวยไชยา สืบสานศิลปไทย

กว่า 300 ร้อยชีวิต ร่วมไหว้ครูมวยไชยา สืบสานศิลปไทย วันที่ 11 มิ.ย.60  หน่อยงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมกับค่ายเจริญทองมวยไทยยิมส์ และศูนย์การค้าเซนทรัล พลาซา ร่วมกันจัดกิจกรรม "งานมวยไทยไชยานานาชาติ" สืบสานศิลปะมวยไชยาของไทย ได้นำเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะแขนงนี้ มาร่วมสืบสานประเพณีไหว้ครูแบบโบราณ  โดยมีนักเรียนและนักศึกษา จำนวนกว่า 300 คน จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่รักในศิลปะแม่ไม้มวยไทย ร่วมพิธีไหว้ครูมวยไชยาสืบสานตำนานมวยโบราณ อย่างยิ่งใหญ่ บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซนทรัลสุราษฎร์ธานี เพื่อสักการะบรรพบุรุษมวยไทย ตั้งแต่นายขนมต้มเป็นต้นมา พร้อมทั้งสร้างแรงบรรดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าของศิลปะการป้องกันตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย และโดยเฉพาะมวยไชยาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นชาวใต้ โดยในวันนี้มีการประกอบพิธีไหว้ครูมวยไชยา มีการรำมวยไทยในท่าพื้นฐานของมวยไทย และการรำมวยในท่าเฉพาะของมวยไชยาด้วย  เพื่อให้เยาวชนที่พบเห็นได้เห็นคุณค่าและความสวยงามของมวยไชยา เพื่อให้เกิดความหวงแหนและการการอนุรักษ์ศิลปชิ้นนี้เอาไว้ หนึ่งในนั้น น้องนักเรียนชั้น ม.1 ที่มาจากโรงเรียนพัชรกิติยาภา 3 ที่ได้มาร่วมไหว้ครูมวยเพื่อเป็นการแสดงความเคารพปู่ทวดของตัวเอง ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของตระกูลที่เป็นทหารในยุคเมืองไชยาและมีฝีมือในการชกมวยไชยาที่มีความสามารถในยุคนั้น นอกจากนี้ยังคิดว่ามวยไชยาเป็นการออกกำลังการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และใช้เป็นศิลปะการป้องกันตัวเองได้ด้วย